background

กิจกรรม

รายการรักเมืองไทย ตอน : อาชีวเวชศาสตร์

พฤหัสบดี, 23 กรกฎาคม 2020

พลตรี ผศ.นพ. ดุสิตจันทยานนท์ หัวหน้าหน่วยอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าได้อัดรายการรักเมืองไทยซึ่งจะออกอากาศทาง TNN2 / 784 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 19:05 -19:30 น. เพื่อแนะนำความเป็นมาของหน่วยอาชีวเวชศาสตร์และผลงานที่ผ่านมาในรอบแปดปี

อ่านต่อ

กิจกรรมจัดหาที่นอนยางพาราให้ผู้ป่วย

พฤหัสบดี, 16 กรกฎาคม 2020

ภาพกิจกรรมจัดหาที่นอนยางพาราให้ผู้ป่วย ที่ริเริ่มโดยพลตรีดุสิต จันทยานนท์

อ่านต่อ

อาจารย์บุญเติมรับรางวัลคนดีศรีแพทย์ทหาร

จันทร์, 06 กรกฎาคม 2020

ภาพกิจกรรมอาจารย์บุญเติมรับรางวัลคนดีศรีแพทย์ทหาร

อ่านต่อ

กิจกรรมเยี่ยมชมวอร์ดและไอซียูเตรียมไว้สำหรับผู้ป่วยโควิด-19

จันทร์, 06 กรกฎาคม 2020

ภาพกิจกรรมเยี่ยมชมวอร์ดและไอซียูเตรียมไว้สำหรับผู้ป่วยโควิด-19

อ่านต่อ

กิจกรรมรับบริจาคไข่และเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤติโควิด-19 ใส่ในตู้ปันสุข หน้า ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฏเกล้า

จันทร์, 06 กรกฎาคม 2020

ภาพกิจกรรมรับบริจาคไข่และเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤติโควิด-19 ใส่ในตู้ปันสุข หน้า ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฏเกล้า

อ่านต่อ

บริจาคหน้ากากอนามัยชนิดผ้าจำนวน 5,000 ชิ้นและอุปกรณ์การแพทย์แก่ รพ.พระมงกุฎเกล้า

อังคาร, 02 มิถุนายน 2020

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ท่านวรวรรณ ชิตอรุณ บริจาคหน้ากากอนามัยชนิดผ้าจำนวน 5,000 ชิ้นและอุปกรณ์การแพทย์แก่ รพ.พระมงกุฎเกล้า

อ่านต่อ

บริษัทกันกุลเอ็นจิเนียริ่งจำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัทบริจาคสมทบทุนให้โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าจำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 บาท

อังคาร, 02 มิถุนายน 2020

พลตรี ผศ.นพ. ดุสิตจันทยานนท์ หัวหน้าหน่วยอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ร่วมกับ เพื่อน นศ.วปอ.และปธพ. เชิญชวนบริษัทกันกุลเอ็นจิเนียริ่งจำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัทบริจาคสมทบทุนให้โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าจำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 บาทเพื่อสู้ภัยโควิด-19

อ่านต่อ

บริจาคหน้ากาก N95 ให้โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

จันทร์, 18 พฤษภาคม 2020

ท่านกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย บริจาคหน้ากาก N95 เกือบ 2 พันชิ้น ให้โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

อ่านต่อ

K-Bankบริจาคเงินในนาม บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (สาขาสำนักงานใหญ่)จำกัดมหาชน จำนวน 1,200,000บาท แก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

อังคาร, 28 เมษายน 2020

CEO K-Bankบริจาคเงินในนาม บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (สาขาสำนักงานใหญ่)จำกัดมหาชน จำนวน 1,200,000บาท โดยมอบหมายผู้แทนมามอบให้เพื่อใช้ในการจัดหาเครื่องมือในICUสู้ภัยโควิด-19

อ่านต่อ

PTTGC บริจาค ตู้พ่นซิลเวอร์นาโนฆ่าเชื้อโควิด-19(Coviclear) และเสื้อกาวน์พลาสติก 4,000 แก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

อังคาร, 28 เมษายน 2020

พลตรี ผศ.นพ. ดุสิต จันทยานนท์ หัวหน้าหน่วยอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า เชิญ ดร. คงกระพัน อินทรแจ้ง CEO GC บริจาค ตู้พ่นซิลเวอร์นาโนฆ่าเชื้อโควิด-19(Coviclear) ในวันที่ 28 เมษายน 2563 เพื่อร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส หลังจากที่มามอบ เสื้อกาวน์พลาสติก 4,000 ชิ้นก่อนหน้านี้

อ่านต่อ

บริษัทโรงสีเอกไรซ์และครอบครัวเอื้ออารีรัชต์บริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อผู้ป่วยโควิด-19แก่โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

ศุกร์, 27 มีนาคม 2020

ริษัทโรงสีเอกไรซ์และครอบครัวเอื้ออารีรัชต์บริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อผู้ป่วยโควิด-19แก่โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าจำนวน 100,000 บาทและมอบข้าวสารปิ่นเงิน 1,000 กิโลกรัมเพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

อ่านต่อ

บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์แก่โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

จันทร์, 16 มีนาคม 2020

บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์แก่โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าร่วมป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

อ่านต่อ

ร่วมฟังบรรยายเรื่อง Chemical safety

พฤหัสบดี, 20 กุมภาพันธ์ 2020

ภาพกิจกรรมหน่วยอาชีวเวชศาสตร์ร่วมฟังบรรยายเรื่อง Chemical safety

อ่านต่อ

แสดงความยินดีอาจารย์รัฐวิชญ์

พฤหัสบดี, 20 กุมภาพันธ์ 2020

ภาพกิจกรรมหน่วยอาชีวเวชศาสตร์แสดงความยินดีอาจารย์รัฐวิชญ์

อ่านต่อ

แสดงความยินดีกับพันเอกหญิงอุษา ตันติแพทยากูร ผู้อำนวยการกองตรวจโรคผู้ป่วยนอกท่านใหม่

พฤหัสบดี, 20 กุมภาพันธ์ 2020

ภาพกิจกรรมหน่วยอาชีวเวชศาสตร์แสดงความยินดีกับพันเอกหญิงอุษา ตันติแพทยากูร ผู้อำนวยการกองตรวจโรคผู้ป่วยนอกท่านใหม

อ่านต่อ

ดูงานสวนเกษตรอินทรีย์ที่อ.ดำเนินสะดวกและงานด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้อพยพที่ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

พฤหัสบดี, 13 กุมภาพันธ์ 2020

พลตรี ผศ.นพ.ดุสิต จัทยานนท์, พ.อ.คฑาวุธ ดีปรีชา, และคณะแพทย์ประจำบ้านอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้เดินทางไปโรงเส้นหมี่ชอเฮง จังหวัดนครปฐม เพื่อเข้าดูงานด้านอาชีวอนามัยและงานด้านนวัตกรรมและวิจัย และสำรวจสถานประกอบการ

อ่านต่อ
โทร: 02-763-9300 ต่อ 93100โทรสาร: 02-354-9006