กิจกรรมจัดหาที่นอนยางพาราให้ผู้ป่วย

พฤหัสบดี, 16 กรกฎาคม 2020
background

พลตรี ผศ.นพ. ดุสิตจันทยานนท์ หัวหน้าหน่วยอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ได้จัดทำโครงการบริจาคที่นอนยางพาราให้โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าจำนวน 111 ผืน มูลค่า 366,300 บาท โดยนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 60 (วปอ.60)และญาติร่วมกันบริจาคเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม2563ที่ผ่านมา โดยมีท่านพลโทหม่อมหลวงสุปรีดี ประวิตรประธานรุ่นและเพื่อนนักศึกษาท่านสราญภัทร รองปลัด พม.ท่านจินตนันท์ ท่านพลตรีอภิศักดิ์ รองผอ.วปอ.ท่านบุญชนะ ให้เกียรติเป็นผู้มอบ export const frontmatter = { type: "event", title: "โครงการบริจาคที่นอนยางพาราให้โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า", date: "2020-07-06", useGallery:true, excerpt: "พลตรี ผศ.นพ. ดุสิตจันทยานนท์ หัวหน้าหน่วยอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ได้จัดทำโครงการบริจาคที่นอนยางพาราให้โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าจำนวน 111 ผืน มูลค่า 366,300 บาท", attachments: ["bed.jpg","bed2.jpg"] }

พลตรี ผศ.นพ. ดุสิตจันทยานนท์ หัวหน้าหน่วยอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ได้จัดทำโครงการบริจาคที่นอนยางพาราให้โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าจำนวน 111 ผืน มูลค่า 366,300 บาทโดยนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 60 (วปอ.60) และญาติร่วมกันบริจาคเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมาโดยมีท่านพลโทหม่อมหลวงสุปรีดี ประวิตรประธานรุ่นและเพื่อนนักศึกษาท่านสราญภัทร รองปลัด พม.ท่านจินตนันท์ ท่านพลตรีอภิศักดิ์ รองผอ.วปอ.ท่านบุญชนะ ให้เกียรติเป็นผู้มอบ

ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พลตรีสุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์เป็นผู้รับมอบ

โทร: 02-763-9300 ต่อ 93100โทรสาร: 02-354-9006