รายการรักเมืองไทย ตอน : อาชีวเวชศาสตร์

พฤหัสบดี, 23 กรกฎาคม 2020
main_image
main_image
main_image
main_image
main_image
main_image

พลตรี ผศ.นพ. ดุสิตจันทยานนท์ หัวหน้าหน่วยอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าได้อัดรายการรักเมืองไทยซึ่งจะออกอากาศทางTNN2 / 784 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 19:05 -1930 น. เพื่อแนะนำความเป็นมาของหน่วยอาชีวเวชศาสตร์และผลงานที่ผ่านมาในรอบแปดปี เป็นโอกาสที่สำคัญที่จะได้เล่าถึงหลักสูตรการฝึกอบรมและความสำคัญของการมีแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ที่ เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งจะมีบทบาทในงานเวชกรรมป้องกันให้บุคลากรในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน มีส่วนในการสำรวจภัยอันตรายทั้งหลายที่จะเกิดในโรงงานเพื่อหาแนวทางป้องกัน ซึ่งในภาพรวมจะทำให้ภาคอุตสาหกรรมมีความเข้มแข็ง แข่งขันได้ และจะนำชาติบ้านเมืองไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ปลอดภัยในระยะยาว นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันและสอบสวนสาเหตุของโรคระบาดเช่นไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก โรคลมร้อนและโรคอุบัติใหม่เช่นโรคโควิด-19ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อระบบสาธารณสุขและสุขภาพของคนไทยและคนทั้งโลกแล้ว ยังมีโอกาสขอบคุณพี่น้องประชาชนและกัลยาณมิตรมิตรที่ช่วยกันบริจาคให้โรงพยาบาล พระมงกุฏเกล้าเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการสู้ภัยโควิชซึ่งทำให้ซาบซึ้งน้ำใจเป็นอย่างมากและเชิญชวนให้แพทย์ผู้สนใจให้ความสำคัญกับศาสตร์สาขานี้และสมัครเข้ามาเรียนกันมากขึ้น

รายการ รักเมืองไทย ตอน : อาชีวเวชศาสตร์

ออกอากาศ : 23 กรกฎาคม 2563
พิธีกร : 📍ดร. ฐาณิญา พงษ์ศิริ
▶️แขกรับเชิญ 📍พลตรี ผศ.นพ.ดุสิต จันทยานนท์ หัวหน้าหน่วยอาชีวเวชศาสตร์ รพ.พระมงกุฏเกล้า

โทร: 02-763-9300 ต่อ 93100โทรสาร: 02-354-9006