background

กิจกรรมวิชาการ

กิจกรรมปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศ ณ ห้องประชุมอาชีวเวชศาสตร์ และ เวชศาสตร์ครอบครัว

จันทร์, 28 มิถุนายน 2021

กิจกรรมปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ใหม่ และปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้านทีจบการศึกษา ณ ห้องประชุมอาชีวเวชศาสตร์ และ เวชศาสตร์ครอบครัว

อ่านต่อ

[Topic] Circadian Rhythm Sleep Disorder และ Mental Health Problem in military

ศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2021

บรรยายเรื่อง Circadian Rhythm Sleep Disorder และ Mental Health Problem in military โดยแพทย์ประจำบ้าน นายแพทย์ นนทนันท์ อัครพรพรหม และ พันโท แพทย์หญิง กัณฐรัชญ์ จันรุ่งเรือง ที่แผนกจิตเวช โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

อ่านต่อ

แนวทางที่เหมาะสมในการออกใบความเห็นแพทย์กรณ๊ตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ โดย คณะแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า

ศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2021

การแถลงผลการศึกษา เป็นคณะ เรื่อง แนวทางที่เหมาะสมในการออกใบความเห็นแพทย์กรณ๊ตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ โดย คณะแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า โดยมี พล.ท.ศ.คลินิก ดร.นพ.บุญเติม แสงดิษฐ์ แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ และ พ.อ.(พ) นพ.เสกสรรค์ ชายทวีป แพทย์นิติเวชศาสตร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า เป็น ผู้ให้ความเห็น

อ่านต่อ

[Topic] Food Handler

ศุกร์, 15 มกราคม 2021

บรรยายเรื่องการตรวจสุขภาพของ Food handler โดยแพทย์ประจำบ้าน พ.ญ. รดาพร

อ่านต่อ

การนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการพระมงกุฎเกล้าครั้งที่ 48

จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2020

การนำเสนอผลงานของแพทย์ประจำบ้าน ในงานประชุมวิชาการพระมงกุฎเกล้าครั้งที่ 48 ระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563 และรับรางวัลบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารกรมแพทย์ทหารบก

อ่านต่อ

Health promotion in military workplace

พฤหัสบดี, 22 ตุลาคม 2020

เรียนเชิญแพทย์ประจำบ้านและผู้สนใจ เข้าร่วม staff lecture เรื่อง health promotion in workplace โดย พ.อ.นพ.คทาวุธ ดีปรีชา

อ่านต่อ

Medical Emergency in Workplace

พุธ, 14 ตุลาคม 2020

Interdepartment Conference: Emergency Medicine X Occupational Medicine

อ่านต่อ

กิจกรรมปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศ ณ ห้องประชุมอาชีวเวชศาสตร์ และ เวชศาสตร์ครอบครัว

พุธ, 01 กรกฎาคม 2020

กิจกรรมปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ใหม่ และปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้านทีจบการศึกษา ณ ห้องประชุมอาชีวเวชศาสตร์ และ เวชศาสตร์ครอบครัว

อ่านต่อ

ฝึกแพทย์ประจำบ้านประเมินการสูญเสียสมรรถภาพกาย ตามหลักการ กับผู้ป่วยจริง

พุธ, 01 กรกฎาคม 2020

ภาพกิจกรรม ฝึกแพทย์ประจำบ้านประเมินการสูญเสียสมรรถภาพกาย ตามหลักการ กับผู้ป่วยจริง

อ่านต่อ

Staff lecture: Surveillance

พฤหัสบดี, 29 สิงหาคม 2019

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับกิจกรรม Staff lecture (Occupational medicine and epidemiology) เรื่อง Surveillance (การเฝ้าระวัง)

อ่านต่อ

Staff lecture: Basic statistic, Basic preventive medicine, Basic epidemiology and study design

อังคาร, 13 สิงหาคม 2019

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับกิจกรรม Staff lecture (Occupational medicine and epidemiology) เรื่อง Basic statistic, Basic preventive medicine และ Basic epidemiology and study design

อ่านต่อ
โทร: 02-763-9300 ต่อ 93100โทรสาร: 02-354-9006