กิจกรรมปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศ ณ ห้องประชุมอาชีวเวชศาสตร์ และ เวชศาสตร์ครอบครัว

จันทร์, 28 มิถุนายน 2021
main_image
main_image
main_image
main_image
main_image

ภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านปี1สาขาเวชกรรมป้องกันแขนงอาชีวเวชศาสตร์ของหน่วยอาชีวเวชศาสตร์ กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า โดยพลตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ดุสิต จันทยานนท์หัวหน้าหน่วยอาชีวเวชศาสตร์และพันเอกคฑาวุธ ดีปรีชาเลขานุการหน่วย/รองผู้อำนวยการกองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกันกรมแพทย์ทหารบกให้โอวาทและบรรยายสรุป

ตารางกิจกรรม

  • 08:00 แพทย์ประจำบ้านพร้อม
  • 08:30 ผอ.กองฯ กล่าวต้อนรับ และมอบใบประกาศผ่านการศึกษา
  • 09:00 แนะนำคณาจารย์ / คณาจารย์กล่าวต้อนรับ และให้โอวาท
  • 09:30 แนะนำหลักสูตรและเรื่องอื่น ๆ (อ.คทาวุธฯ)
  • 10:30 กิจกรรมพี่พบน้อง
  • 12:00 รับประทานอาหารกลางวัน ร่วมกัน
โทร: 02-763-9300 ต่อ 93100โทรสาร: 02-354-9006